POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług na stronie internetowej modoway.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Investnet Piotr Kamionowski z siedzibą ul. Władysława Reymonta 20, 07-430 Myszyniec, NIP 758-23-63-996, REGON 368353207.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • zarejestrowania w Serwisie,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)
 • przesłanie newslettera (jeśli Użytkownik wyraził zgodę)
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika:
 • imię i nazwisko,
 • płeć,
 • adres dostawy,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • PESEL(niezbędne w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej),
 • NIP (niezbędne w przypadku firm do wystawienia faktury)
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ oraz Ustawą o ochronnie danych osobowych z 10 maja 2018r.  Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane dopóki Użytkownik będzie aktywnym Klientem. Dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również posiada:
 • Prawo dostępu do danych – W każdej chwili osoba ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Sklep Modoway jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki w terminie 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.
 • Prawo do sprostowania – W każdej chwili osoba ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, jeżeli stwierdzi nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych osoba ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile jej żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez Sklep Modoway, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.
 • Prawo do sprzeciwu – W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, osoba ma prawo wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym – W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych osoba ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a Sklep Modoway ma obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do przenoszenia danych – W każdej chwili osoba ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.
 • Prawo do cofnięcia zgody – W każdej chwili osoba ma prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do kontroli przetwarzania: – W każdym momencie osoba ma prawo skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Powstałe zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Istotne techniki marketingowe:

Użytkownik Serwisu modoway.pl ma możliwość subskrybowania newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych promocjach i nowościach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@modoway.pl Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie aminowe  informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana, korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest Administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.  

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 1. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT