ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Otrzymany produkt należy odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski, ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg wraz z wypełnionym formularzem zwrotu załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia wraz z paragonem.

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Formularz odstąpienia od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@modoway.pl lub pocztą polską na adresModoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia takich jak m.in. plamy po kosmetykach, przetarcia, inne zabrudzenia. Zwracany towar należy zabezpieczyć co najmniej w takim samym stopniu jak w chwili doręczenia, zapakować oraz odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonym wypełnionym formularzem zwrotu.
 4. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 5. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem lub paczkomatami.

Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie www.modoway.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

WYMIANA

 Wymiana na inny towar/rozmiar zostanie rozpatrzona na podstawie formularza wymiany dostępnego na stronie sklepu w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty odebrania wymienianego produktu. 

 1. Koszt wymiany towaru leżą po stronie klienta (opłata za koszt ponownej wysyłki jest po stronie klienta płatne przelewem).
 2. Wymieniany towar nie może nosić śladów zużycia takich jak m.in. plamy po kosmetykach, przetarcia, inne zabrudzenia. Zwracany towar należy zabezpieczyć co najmniej w takim samym stopniu jak w chwili doręczenia, zapakować oraz odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonym wypełnionym formularzem zwrotu

REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres @ kontakt@modoway.pllub pocztą polską na adres Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pomocą paczkomatów i wysyłek za pobraniem.
 2. Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41 10-687 Bartąg, wraz z paragonem/dowodem wpłaty i dołączonym wypełnionym formularzem reklamacji, który jest do pobrania na stronie modoway.pl
 3. Koszt wysyłek ponosi kupujący.
 4. Podstawą do reklamacji jest paragon/potwierdzenie wpłaty.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie modoway.pl oraz paragon/potwierdzenie wpłaty. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres kontakt@modoway.pl